The news is by your side.

ಕೊರೊನಾ ಗೋಲಮಾಲ್: ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ನೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ?

ಕೊರೊನಾ ಗೋಲಮಾಲ್: ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ನೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ? ಎಲ್ಲಾ ಸೋಂಕಿತರಿಗೂ ಒಂದೇ ಬಾತ್ರೂಮ್ - ಟಾಯ್ಲೆಟ್.. ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ..

Shree Panjurlli Fine Dine ADD

- Advertisement -

Leave A Reply

Your email address will not be published.