archiveಉಮಾ

ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಉಮಾ ಮಹಾದೇವನ್
Business News

ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಉಮಾ ಮಹಾದೇವನ್

City Big News Desk. ಬೆಂಗಳೂರು: ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ ಮಹಾದೇವನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಇವರು ಇಂದು ಸರ್ಕಾರದ...