archiveಕಡೆ

ರಾಜ್ಯದ 48 ಕಡೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ
international News

ರಾಜ್ಯದ 48 ಕಡೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ 48 ಕಡೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಖನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿದ್ದ ಸರಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಿಕ್ಷಾ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೈರಾಣಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು,...