archiveಕೆ.ಜಿ.

12 ಕೆ.ಜಿ. ಅಕ್ರಮ ಒಣ ಗಾಂಜಾ ವಶ
Entertainment News

12 ಕೆ.ಜಿ. ಅಕ್ರಮ ಒಣ ಗಾಂಜಾ ವಶ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ವಹಿವಾಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗಾಂಜಾ ಮಾರುವವರನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಬಂಧಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ...