archiveಕೊತ್ತಂಬರಿ

ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೆಲೆ ಪಾತಳಕ್ಕೆ, ಕಂಗಾಲಾದ ರೈತ..!
National News

ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೆಲೆ ಪಾತಳಕ್ಕೆ, ಕಂಗಾಲಾದ ರೈತ..!

ಗದಗ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬಾರದ ಕಾರಣ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ನೀಡುವ ರೈತ ದಿನ ನಿತ್ಯ ಮುಗಿಲು ನೋಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ, ಮಳೆಯಿಲ್ಲ, ಬೆಳೆದ ಸಗಟಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ...