archiveಟಿವಿ

ಬರಿದಾದ ಟಿವಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೆರೆ
National News

ಬರಿದಾದ ಟಿವಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೆರೆ

ದಾವಣಗೆರೆ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಮಳೆ ಬರದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಆಕಾಶದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಮಳೆರಾಯ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಾನೋ...