archiveಪತ್ರಕರ್ತರ

ಪತ್ರಕರ್ತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
international News

ಪತ್ರಕರ್ತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಧ್ವನಿ, ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಬಂಗ್ಲೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ರವರ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಜನ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಧರಣಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ವಾರಪತ್ರಿಕೆ,...