archiveಪತ್ರ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಪತ್ರ ಕಳಂಕ!
Entertainment News

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಪತ್ರ ಕಳಂಕ!

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳು ದಿನ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜನಾಕ್ರೋಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು, ಕಾಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಲು...