archiveಪ್ರಯಾಣ

ಶಕ್ತಿ ಯೋಜ 46 ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಯಾಣ
Business News

ಶಕ್ತಿ ಯೋಜ 46 ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಯಾಣ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗವಾಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯು ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯೋಗಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ...