archiveಭದ್ರಾ

ಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ನೀರು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ಫುಲ್ ಖುಷ್!
Politics News

ಭದ್ರಾ ನದಿಗೆ ನೀರು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರಿಗೆ ಫುಲ್ ಖುಷ್!

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಭದ್ರಾ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಲು ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲು ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮ ತಿರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರೈತರಿಗೆ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಇಲಾಖೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲ...