archive3ಡಿ

ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ 3ಡಿ ಮುದ್ರಿತ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ
Video News

ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ 3ಡಿ ಮುದ್ರಿತ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಎಂದೇ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 3ಡಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯನ್ನು...